สถานที่ตั้ง

บริษัท แอสเซท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
20 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  • Tel: 02-716-1006
  • Fax: 02-716-1007
  • Email: karnda@assetmanagement.co.th
  • Email: tanyarat@assetmanagement.co.th

แผนที่

Scroll to Top